Vyhľadať
Close this search box.
odmenovanie zamestnancov

Alternatívne odmeňovanie zamestnancov – akcie, opcie a podiely

(Stručný prehľad)

Predpokladom úspešného podniku sú spokojní zamestnanci. Pokiaľ alternatívne formy odmeňovania nie sú sprevádzané mzdou výrazne nižšou než je trhová hodnota danej práce, odmeňovanie zamestnancov kapitálovou účasťou môže byť recipročne výhodnou možnosťou.

Tradične sú zamestnanecké akcie spájané so špecifickým druhom obchodných spoločností – tzv. akciovkami avšak podobný spôsob odmeňovania zamestnancov je možný nastaviť aj pri najrozšírenejšom druhu spoločností na Slovensku, a teda s.r.o., prostredníctvom zamestnaneckých podielov.

Priame upísanie podielov na zamestnancov je administratívne komplexnejší úkon, ktorý so sebou prináša daňové i odvodové povinnosti.

V zmylse § 5 odst. 7 písm. i) ZDP, vyplatené podiely na zisku zamestnancom v a.s., ktorí nie sú vlastníkmi akcií nepodliehajú DzP avšak majú povinnosť z nich zaplatiť odvody do SP a ZP.

Avšak legislatíva doposiaľ zamestnávateľom umožňuje využívať aj alternatívne spôsoby medzi ktoré patria pri a.s. a j.s.a. napríklad opcie (derivát akcií) a tieňové podiely pri s.r.o. Rozdiel okrem iného spočíva v čase zdanenia príjmu: pri opcii je to v čase nadobudnutia samotnej akcie zamestnancom, ktorá sa uskutočňuje za predpokladu splnenia vopred dohodnutých podmienok. Pri tieňových podieloch sa vlastník administratívne nemení avšak realizovaním danej štruktúry na základe zmluvy môže zamestnanec získať podobné práva ako keby podiel efektívne vlastnil.

 

Zdaniteľný príjem zo závislej činnosti je v zmysle §5 ods. 3 ZDP rozdiel medzi vyššou trhovou cenou zamestnaneckej akcie a cenou tejto akcie garantovanou zamestnaneckou opciou v deň skutočnej realizácie zamestnaneckej opcie.

Alternatívne odmeňovanie zamestnancov v podobe získania účasti na spoločnosti môže mať pozitívny dopad na efektivitu práce a zamestnaneckú motiváciu.

 

V prípade otázok alebo záujmu o vypracovanie vhodného plánu sme Vám k dispozícii.

ÚČTOVNÝ A PORADENSKÝ KABINET s.r.o.

Zdieľať:

Viac z nášho blogu

Kryptomeny a medzinárodné účtovné štandardy

Tento článok sa venuje tematike účtovania kryptomien podľa medzinárodných štandardov platných v Európskej únii a nemusí byť jednotný s platnými národnými postupmi pre mikro a malé účtovné jednotky. V prípade

daňové a účtovné odpisy

Účtovné a daňové odpisy

Tento článok má len informatívny charakter. Pojem „odpisy“ sa často objavuje pri riešení dlhodobého majetku a jeho daňových dôsledkov. Pochopenie odpisov je kľúčové pre podniky

Pošlite nám správu

Ak máte záujem o konzultáciu od spoločnosti UP KABINET s.r.o., vypĺňte polia formulára.

Na základe Vašej správy Vám zašleme cenovú ponuku .

Odoslať správu

× Recepcia