Vyhľadať
Close this search box.

Konsolidačný balík a zmeny v daniach a odvodoch v roku 2024

zmeny v daniach v 2024
(Stručný prehľad)

Od uvalenia vyšších sadzieb dane z príjmu na banky až po vylúčenie alkoholických nápojov z 10 % DPH, nový konsolidačný balík prináša mnohé novinky s cieľom priniesť do štátneho rozpočtu 1,5 miliardy EUR. V tomto krátkom príspevku predstavujeme 5 zmien, ktoré by podľa nás mohli mať najvýraznejší a najpriamejší vplyv na fungovanie podnikateľov a firiem.

1. Znovuzavedenie "daňových licencií"

Výška „daňovej licencie“ alebo minimálna daň pre právnické osoby účinná od fiškálneho roka 2024 bude závisieť od výšky zdaniteľných príjmov subjektu.

Hranice zdaniteľného príjmu pre účely daňovej licencie

Zdaniteľný príjem Minimálna daňová povinnosť
do 50.000,- € 360€
50.000,01 € – 250.000,- € 960€
250 000,01 – 500.000,- € 1.920€
500.000,01- € a viac 3.840€

Spoločnosti, ktoré zamestnávajú hendikepovaných pracovníkov a ktorých pracovná sila tvorí aspoň 20 % takýchto zamestnancov, majú nárok na 50 % úľavu z výšky daňovej licencie.

Ak je účtovná daňová povinnosť spoločnosti nižšia ako suma uvedená ako minimálna splatná daň, rozdiel možno použiť na zníženie daňovej povinnosti až do 3 fiškálnych rokov nasledujúcich po roku, v ktorom subjekt daň zaplatil.

2. Sadzba dane z príjmov z dividend

Zrážková daň z dividend sa v roku 2024 zvýši zo 7 % na 10 %.

3. Hranica príjmu pre mikro daňovníka

Hranica príjmu na udržanie štatútu „mikrodaňovníka“ alebo daňovníka oprávneného na 15 % sadzbu dane z príjmu sa v roku 2024 mení zo 49 790,-€ na 60 000,-€.

Ostatné podmienky súvisiace s oprávnenosťou štatútu zostávajú nezmenené.

4. Nové sadzby zdravotného poistenia

Od 01.01.2024 sa zvýšia sadzby zdravotného poistenia pre živnostníkov, samoplatiteľov ako aj zamestnávateľov.

Nové % sadzby zdravotného poistenia platné od 01.01.2024 sú nasledovné:

% sadzby zdravotného poistenia pre rok 2024

Typ platiteľa Zdravotné postihnutie?
Áno Nie
SZČO 7,5% 15%
Zamestnávateľ 5,5% 11%
Zamestnanec 2,0% 4,0%

Živnostníci, ktorí nevykonávajú svoju činnosť popri zamestnaní, ako aj samoplatitelia, podliehajú minimálnemu odvodu na zdravotné poistenie vo výške 97,80- € (pre podnikateľov bez zdravotného postihnutia).

Minimálne mesačné ZP pre samostatne zárobkovo činné osoby so zdravotným znevýhodnením je v roku 2024 vo výške 48,90- €.

5. Sadzby dane z kryptomien pre súkromné osoby (zrušené)

Pôvodný návrh predpokladal upustenie od pravidiel CFC a nižšie zdanenie a odvody  z príjmov súvisiacich s predajom týchto virtuálnych aktív jednotlivcami.

Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. definuje kryptomeny ako „digitálny nosič hodnoty“, ktorý zároveň podlieha ďalším kritériám, napr. že nie sú vydané ani garantované Centrálnou Bankou, ani žiadnym iným orgánom verejnej správy.

Zákon teraz navyše rozoznáva pojmy ako „stable coin“ a „staking“.

V plánovanom návrhu sa uvádzalo, že príjem z obchodovania s virtuálnym majetkom (menej ako 1 rok medzi dátumom nákupu a dátumom predaja) by podliehal dani z príjmu so sadzbou 19 % a 25 % v závislosti od realizovanej sumy.

Naproti tomu, predaj virtuálneho aktíva neskôr ako 1 rok po dátume nákupu by podliehal len 7 % sadzbe dane.

Ďalej by bol od dane oslobodený zisk z hodnoty kryptomeny ku dňu realizácie transakcie až do výšky 2.400,-€ a to aj pri výmene za tovar, majetok alebo služby.

Návrh v pôvodnom znení avšak zatiaľ ostáva zrušený.

 

Zdieľať:

Viac z nášho blogu

Kryptomeny a medzinárodné účtovné štandardy

Tento článok sa venuje tematike účtovania kryptomien podľa medzinárodných štandardov platných v Európskej únii a nemusí byť jednotný s platnými národnými postupmi pre mikro a malé účtovné jednotky. V prípade

daňové a účtovné odpisy

Účtovné a daňové odpisy

Tento článok má len informatívny charakter. Pojem „odpisy“ sa často objavuje pri riešení dlhodobého majetku a jeho daňových dôsledkov. Pochopenie odpisov je kľúčové pre podniky

Pošlite nám správu

Ak máte záujem o konzultáciu od spoločnosti UP KABINET s.r.o., vypĺňte polia formulára.

Na základe Vašej správy Vám zašleme cenovú ponuku .

Odoslať správu

× Recepcia